કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:
બાળક-નામો.ʍ.com પર આપનું સ્વાગત છે!
અહીં તમને 100,000 થી વધારે નામો વિશે રસપ્રદ માહિતી મળશે! ઉદાહરણ તરીકે તમારા પોતાના નામનો અર્થ, મૂળ અને લોકપ્રિયતા.
શું તમે તમારા બાળક માટે એક સરસ નામ શોધી રહ્યાં છો? તો પછી આ સૌથી યોગ્ય જગ્યા છે. બાળક-નામો.ʍ.com ભારતમાં બાળકોના નામોની સૌથી સંપૂર્ણ વેબસાઇટ છે!

તાજેતરની ટિપ્પણીઓ


11-07AinneMit Speedport HSPA hat man auch kein 4G! sondern nur 3G! Somit ist dies nur UMctiGesThwindigke-S, was man mit jedem Surf-Stick auch bekommt.
11-07AdonicaI’m so excited for you! That’s so amazing, and your medal is so NICE! Also, I would have thought that it would have been the “Free Kiss if you PR today” sign that would have given you more trouble. haha bloody niplpes…totally gross! I always wonder if it’s avoidable or maybe they’re just wearing a bad type of fabric. I’ve seen guys wear band aids on top of their nipples to prevent bleeding. well, whatever works…I’m glad girls don’t have that problem!
11-07Uvfkmnx6COh my go8&o#s230;Yhur blog is sooo cute!! I absolutely hate Avo’s but WISH i loved them. I have way too many food texture issues! I love that you eat grahams with frosting too…I always wonder if my weird food cravings come from Utah or everyone else loves them too!So excited to read more of your blog!!
11-07AlhanHi! I'm a polo player from London on holiday in Barcelona for a week. Really want to play a few games down here before I go. Could you email me the address of the courts at La Aspirina because I couldn't find it!aiacras!AdGm
11-07AlhanI am having this problem on my 01 4runner. I have had it at the dealer 6 times and they ha8#v&en217;t fixed it yet. I spent over 1,000 and I am afraid to even drive it. They replaced the throttle control, it was ok for a short time, but still doing the same thing.
8-12Manish
6-12Hero
6-12Hero
6-12Hero
6-12Hero
2-08Pim