કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:
બાળક-નામો.ʍ.com પર આપનું સ્વાગત છે!
અહીં તમને 100,000 થી વધારે નામો વિશે રસપ્રદ માહિતી મળશે! ઉદાહરણ તરીકે તમારા પોતાના નામનો અર્થ, મૂળ અને લોકપ્રિયતા.
શું તમે તમારા બાળક માટે એક સરસ નામ શોધી રહ્યાં છો? તો પછી આ સૌથી યોગ્ય જગ્યા છે. બાળક-નામો.ʍ.com ભારતમાં બાળકોના નામોની સૌથી સંપૂર્ણ વેબસાઇટ છે!

Browse names by letter

તાજેતરની ટિપ્પણીઓ
Sanvi10-05
Viral 5-05
Pushpa25-04
Krishna22-03
Harsh20-03
Riddhi13-03
Hetal27-02
Riya22-02
Devanshi16-02
Ridhi16-02
તમે શુ કર્યુ
Krishna13-02
Riya29-01
Hetal22-01
Hetal22-01
Hetal22-01
Hetal22-01
Niyati19-01
નિયતિ
Bharat17-01
Bharat11-01
Harsh28-12
ના
Sonal20-11
Jay14-11
Jay Sharma
Sonal30-10
Sonal 1-10
Sonu
Krishna27-09
Jay24-09
Navya14-09
Ravi12-09
Ravi ઉચર આપો
Priya 8-09
Krishna 6-09
Krishna 5-09
Jay25-08
Niyati24-08
Sunil19-08
Devanshi10-08
મારું નામ મારું છે.તે મારા મમ્મી પપ્એ પાડ્યું છે.
Devanshi10-08
મારું નામ મારું છે.તે મારા મમ્મી પપ્એ પાડ્યું છે.
Hetal 9-08
My name is very wonderful
Jay 2-07
મારા નામની પાછળ ભગવાન નુ નામ આવે છે
Bharat27-06
Krishna22-06