કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

લોકપ્રિય te છોકરો નામો

#નામ અર્થ
1 Abhinandan
2 Adhiraલાઈટનિંગ
3 Akhilરાજા
4 Apparao
5 Ashokશાંત
6 Avinash
7 Babji
8 Bhupathi
9 Bodhi
10 Chiranjivi
11 Christiaanઅભિષિક્ત
12 Damodar
13 David Jason
14 Dayakar
15 Dhu
16 Dinesh
17 Dominickભગવાન
18 G Mallikarjuna
19 Gautam
20 Gautham
21 Harishએક
22 Harsuvarsu
23 Himaanshu
24 Janardhana
25 Jesher
26 Johnયહોવા દયાળુ છે
27 Kaasi
28 Karthik
29 Ko
30 Krishnaબ્લેક
31 Laxman
32 Mahesh
33 Mani Teja
34 ManmeetN / A
35 Manojkumar
36 Mohammad Ali
37 Morenoશ્યામ
38 Mutharao
39 Narasimha Rao
40 Naresh
41 Nareshl
42 Nikhil
43 Ññ
44 Nuછોકરી
45 P.rajasekhar
46 Parisinaidu
47 Penchala
48 Poornachandraપૂર્ણ ચંદ્ર
49 Poornachari
50 Prabhakar
51 Prasad
52 Rajપ્રિન્સ
53 Rajasekhar
54 Rajesh
55 Raju
56 Rama
57 Ramaraju
58 Ramu
59 Raviસન
60 Ritvik
61 Rohini Kumar
62 Rutwaakરીતે
63 Sahas
64 Saikumar
65 Sammaiah
66 Sankaraiah
67 Sathish Kumar
68 Satishભગવાન
69 Satyaસત્ય
70 Satyashivaas
71 See
72 Sha
73 Shashwat
74 Shivaબ્યૂટી
75 Shiva Kumar
76 Shyamબ્લેક
77 Sid
78 Siddarth
79 Siva Kumar
80 Sreejani
81 Sridhar
82 Srinivas
83 Srinivasarao
84 Srinivasreddy
85 Sudhakar
86 Sundeep
87 Suresh
88 Swamy
89 Taસુંદર
90 Tagore
91 Tanvirપ્રબુદ્ધ
92 Tarakપ્રોટેક્ટર
93 Tijanaશાંત
94 Uday
95 Vamsi
96 Vchand
97 Veeresh
98 Venkatesh
99 Venu Gopal
100 Vi
101 Vijay
102 Vivek
103 Yaswanth
104 Yuvraj
105
106 కొ
107
108 గో
109 గోపి
110 జీ
111 జు
112 జ్ఞా
113 ఝా
114 టి
115 టే
116
117 డీ
118 డు
119 దీ
120 దు
121 నే
122 పి
123
124
125 మో
126 యో
127 రంగ
128 లీ
129 వాసు
130 శి
131
132 సే,
133 సో
134
135 హే
136 ూీ

નામ શ્રેણીઓ
Talen વધુ


Browse names by letterટીપ્પણી લખો
* વૈકલ્પિક