કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Bharat નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Bharat નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Bharat છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:એક સંત નામ
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Bharata
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Bart, Bert, Bret, Brett, Bharathi, Burt, Brod, Berto
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Brit, Brietta, Berta, Brid, Berthe, Bertha, Brita, Brite
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-58800 Bharat's દરજ્જો 1462
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરો નામો
Bharat દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Bharat છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Bharat છે? તમારાં નામને મત આપો