કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Devanshi નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Devanshi નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Devanshi છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:એન્જલ
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Divyanshu, Davinus, Devansh, Dafinus, Dévinjo, Daphnis, Divinjo, Divonzi
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Devansha, Divyansh, Deepanshi, Daphenice, Difa Nazwa, Dafinka, Divyanshi, Diệp Hồng
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Devi, Caku, Devu, પરી
ભાઈઓના નામો:Meet
બહેનોના નામો:શિવાની
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-3050 Devanshi's દરજ્જો 15033
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Devanshi દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Devanshi (13 વર્ષનો) 2021-08-10
મારું નામ મારું છે.તે મારા મમ્મી પપ્એ પાડ્યું છે.
Devanshi (13 વર્ષનો) 2021-08-10
મારું નામ મારું છે.તે મારા મમ્મી પપ્એ પાડ્યું છે.

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Devanshi છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Devanshi છે? તમારાં નામને મત આપો