કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Harsh નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Harsh નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Harsh છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:જોય
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Horace, Hirsch, Harke, Horacio, Hiroaki, Hirsi, Hirsh, Hiroyuki
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Harsha, Harika, Herisca, Hirizi, Hurik, Haracha, Hourig, Hirokazu
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:ના
ભાઈઓના નામો:ના
બહેનોના નામો:ના, હષિતા
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-65020 Harsh's દરજ્જો 1339
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો
Harsh દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Harsh (13 વર્ષનો) 2021-12-28
ના

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Harsh છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Harsh છે? તમારાં નામને મત આપો