કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Hetal નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Hetal નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Hetal છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:મૈત્રી
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Headley, Hadley, Hedley, Heathleah, Hadlai, Heathley, Hwithloew, Hwaeteleah
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Hedla, Hodel, Hadil, Hadhil, Hadiel, Hayatul, Hadyla, Hadeel
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Hetal, Hetu, હેતી, હેતુ, ટોસાડી, Hetele, Guddi, অ, Golu, હેતુડો, আ, હેતલ, Hetali, હેતૂ, ই, Het
ભાઈઓના નામો:Na, Gavrav, , ના, દર્ષક, ભવદીપ, Hitesh, Hardik, રાહુલ, Vijay, চা, চক, অক, Harpal, Hardev, જીજ્ઞેશ
બહેનોના નામો:Na, Jaanvi, હિરલ, Jayshree, Rupal, Deval, Riddhi, Rajal, টি, Payal, Ridhi, ઢબુ, ના, શિલ્પા
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-13995 Hetal's દરજ્જો 4521
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - સરળ નામો યાદ - સરળ નામો ઉચ્ચાર - મુશ્કેલ નામો યાદ - 2 સિલેબલ સાથે નામો - 5 અક્ષરો સાથે નામો - સરળ નામો લખવા માટે - મુશ્કેલ નામો ઉચ્ચાર - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - છોકરી નામો ઉચ્ચાર સરળ
Hetal દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Hetal (19 વર્ષનો) 2018-12-20
Hetu
Hetal (48 વર્ષનો) 2019-05-07
ના
જીયાંશ (3 વર્ષનો) 2019-10-09
હા
Hetal (19 વર્ષનો) 2020-02-25
Hetal name no saco atha su thay
Rohan (20 વર્ષનો) 2020-04-18
રોહન અમે નેહા નામનો અર્થ
Hetal (22 વર્ષનો) 2020-06-21
ટંપૉઅઃન
Hetal (32 વર્ષનો) 2020-09-20
ના
Hetal (22 વર્ષનો) 2021-01-30
Nathi khabar
Hetal (17 વર્ષનો) 2021-02-05
Na
Goliwadiya Rohit 2021-02-10
હેતલ- સ્નેહ
Hetal (18 વર્ષનો) 2021-08-09
My name is very wonderful

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Hetal છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Hetal છે? તમારાં નામને મત આપો