કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Kevin

શું તમારું નામ Kevin છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Caoimhin
ભિન્ન રૂપો:Kevina, Kevine
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Kevan, Kivin, Kevyn, Kaeyban, Kobina, Kwabena, Koopman, Kopano
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Koobm, Kevina, Kevine, Kezban, Kivyan, Kiffany, Kavana, Kavani
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:Krishna
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-2281150 Kevin's દરજ્જો 15
શ્રેણીઓ:આઇરિશ નામો - ઇંગલિશ નામો - ટોચના 100 ડચ નામો - ટોચના 100 અરબી નામો - ટોચના 100 ઇંગલિશ નામો - લોકપ્રિય આઇરિશ નામો - 2005 માં Top1000 અમેરિકન નામો
Kevin દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Kevin છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Kevin છે? તમારાં નામને મત આપો