કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Kishan નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Kishan નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Kishan છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:બ્લેક
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ફોર્મ:Krishna
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Kenny, Kian, Ken, Koen, Kanaan, Kuon, Kain, Kuan
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Kim, Kanah, Kuma, Kishon, Kana, Kimia, Kenna, Kenya
રેટિંગ:
4/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:માહિતી નથી
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-18865 Kishan's દરજ્જો 3541
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરો નામો
Kishan દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Kishan છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Kishan છે? તમારાં નામને મત આપો