કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Krishna નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Krishna નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Krishna છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:બ્લેક
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
ભિન્ન રૂપો:Kishan
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Karsen, Korrigan, Krischnan, Kerrigan, Kersaan, Kirkan, Krischen, Krishen
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Karisma, Krishnona, Krasna, Karishma, Krishnna, Krisnona, Krishny, Kirjana
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 3/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:કિશુ, Kishor Bhai, Krishna, ક્રુત્ના, પપુ, Madhak
ભાઈઓના નામો:પ્રણવ, Na, Kevin
બહેનોના નામો:કિર્તિદા, શ્રુતિ, Na, Pratibha
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-114225 Krishna's દરજ્જો 858
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - 7 અક્ષરો સાથે નામો - 2 સિલેબલ સાથે નામો - ટોચના 100 કન્નડા નામો - ટોચના 100 હિન્દી નામો - સૌથી વધુ મત સાથે નામો - લોકપ્રિય te છોકરો નામો - લોકપ્રિય Swahilian છોકરો નામો - સૌથી વધુ મત સાથે ગર્લ નામો - 7 અક્ષરો સાથે છોકરીઓના નામો
Krishna દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Krishnaba 2019-11-02
Thank you
Krishnvi (2 વર્ષનો) 2020-08-23
Sanskri , hindi or gujarati me naam ka arth

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Krishna છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Krishna છે? તમારાં નામને મત આપો