કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Navya નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Navya નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Navya છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:યંગ
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Nibaw, Nebo, Neff, Nef, Nevio, Nabha, Nayab, Naif
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Nava, Niva, Nipa, Nebai, Naava, Nova, Nieve, Naavah
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:નિત્યા, વિદ્યા
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-5190 Navya's દરજ્જો 9939
શ્રેણીઓ:ઔદિન્દિશ નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Navya દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Navya છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Navya છે? તમારાં નામને મત આપો