કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Niyati નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Niyati નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Niyati છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:ભાવિ
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Ned, Nhất Duy, Nam Tú, Nate, Nod, Naut, Nout, Nando
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Nanda, Nanetta, Naamit, Nimet, Ninth, Nandita, Nitya, Ninda
રેટિંગ:
5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:નીરાંલી, ન્યુ, નીતુ
ભાઈઓના નામો:દેવું, દેવા, દેવ, દેવલો, દેવાંશ
બહેનોના નામો:જિલ્લો, જી રાણી, જીવ બાબા, જાડી, જીયા
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-5165 Niyati's દરજ્જો 9983
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો
Niyati દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Niyati (12 વર્ષનો) 2022-01-19
નિયતિ

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Niyati છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Niyati છે? તમારાં નામને મત આપો