કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Priya નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Priya નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Priya છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:પ્યારું
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Perry, Pere, Paarai, Pouria, Puro, Pr, Pir, Pirro
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Pure, Pur, Pear, Phyre, Prya, Pura, Pyry, Preye
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:Dax, Krutik
બહેનોના નામો:Gaytri, Aarti, Darshna, Mitla
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-138160 Priya's દરજ્જો 718
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - ટોચના 100 ta નામો - ટોચના 100 હિન્દી નામો - લોકપ્રિય ta છોકરી નામો - લોકપ્રિય fa છોકરી નામો - લોકપ્રિય બંગાળી છોકરી નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Priya દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Priya છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Priya છે? તમારાં નામને મત આપો