કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Pushpa નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Pushpa નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Pushpa છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:બ્લોસમ
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Phúc Bảo, Pushap
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Puspa, Picabo, Pakpao, Pasiphae, Pooja Bai, Pia-Sophie, Pichaphop, Pushpo
રેટિંગ:
4/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Hempushpa
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-11975 Pushpa's દરજ્જો 5110
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - લોકપ્રિય કન્નડા છોકરી નામો
Pushpa દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Pushpa છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Pushpa છે? તમારાં નામને મત આપો