કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Ravi નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Ravi નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Ravi છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:સન
જાતિ:પુરૂષ
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Robb, Rivo, Reeve, Rob, Robby, Rip, Robbe, Rabbi
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Reeva, Ryby, Rebi, Ruby, Rifa, Rabi'a, Ruf, Riva
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Na
ભાઈઓના નામો:માહિતી નથી
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-220375 Ravi's દરજ્જો 467
શ્રેણીઓ:લઘુ નામો - હિન્દૂ નામો - ટોચના 100 te નામો - ટોચના 100 હિન્દી નામો - લોકપ્રિય te છોકરો નામો - 2012 માં લોકપ્રિય ડચ નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરો નામો
Ravi દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Ravi 2021-09-12
Ravi ઉચર આપો

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Ravi છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Ravi છે? તમારાં નામને મત આપો