કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Riya નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Riya નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Riya છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:સિંગર
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Roy, Ray, Ry, Rory, Re, Rui, Ruhi, Rio
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Ra, Reiry, Rea, Roor, Rhea, R.h, Rauha, Raya
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 4/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:
ભાઈઓના નામો:ના
બહેનોના નામો:માહિતી નથી
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-31770 Riya's દરજ્જો 2338
શ્રેણીઓ:ઔદિન્દિશ નામો - લોકપ્રિય બંગાળી છોકરી નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Riya દ્વારા ટિપ્પણીઓસંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Riya છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Riya છે? તમારાં નામને મત આપો