કૃપા કરીને તમારા નામ વિષે પાંચ પ્રશ્નો નાં ઉત્તર આપો:     તમારું નામ:

Sonal નામનો અર્થ થાય છે

અહીં તમેં Sonal નામના અર્થ અને મૂળ વિશે માહિતી શોધી શકશો.
શું તમારું નામ Sonal છે? કૃપયા જવાબ આપો તમારાં નામ વિષે 5 પ્રશ્નોનો આ પ્રોફાઈલ સુધારવા માટે

અર્થ:સોનું
જાતિ:સ્ત્રી
મૂળ:
મળતો આવતો અવાજ - છોકરાઓ:Shmuel, Samuel, Shemuel, Samoel, Schmuel, Samuele, Samuli, Shanley
મળતો આવતો અવાજ - છોકરીઓ:Sonel, Smila, Shanell, Senel, Semele, Samluay, Shanelle, Smilla
રેટિંગ:
4.5/5
તારાઓ $ મત
લખવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
યાદ કરવા માટે સરળ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઉચ્ચારણ: 4.5/5 તારાઓ $ મત
ઇંગલિશ ઉચ્ચાર: 4.5/5 તારાઓ $ મત
વિદેશીઓના મંતવ્ય: 3.5/5 તારાઓ $ મત
ઉપનામો:Sonti, સોનલ, Jinu, Sonu, સોની, સોનુ, સોના
ભાઈઓના નામો:Na, Rohit, ના
બહેનોના નામો:Na, Sarswati, Pinkal, Mital, ના
ફેસબુક:

ફેસબુક પર +/-39805 Sonal's દરજ્જો 1960
શ્રેણીઓ:હિન્દૂ નામો - લોકપ્રિય હિન્દી છોકરી નામો
Sonal દ્વારા ટિપ્પણીઓ


Sonal (21 વર્ષનો) 2021-10-01
Sonu

સંદેશ લખો
શું તમે ટિપ્પણી લખવા માંગો છો? તમારું નામ દાખલ કરો અને આગળ ક્લિક કરો:

તમારું પ્રથમ નામ:

શું તમારું નામ Sonal છે? તમારાં નામને મત આપો


શું તમારું નામ Sonal છે? તમારાં નામને મત આપો